تیم تبلیغاتی 904

ممبر اجباری

ممبر های اجباری کاربران تلگرام های غیر رسمی هستند که در ازای استفاده آنها از این تلگرام ها و خدمات ما این قابلیت به ما داده شده است که آنها را به گروه ها یا کانال های تلگرامی و غیره اضافه کنیم. جذب ممبر اجباری بدین صورت است که این کاربران بدون اطلاع قبلی به گروه یا کانال اضافه می شوند ، بعد از اضافه شدن هست که متوجه عضویت خود در این کانال ها یا گروه ها می شوند. ممبر های اجباری قابل تفکیک جنسیتی ، تفکیک منطقه‌ای و ... نیستند. ریزش در ممبر های اجباری بسته به کیفیت کانال بالا و پایین است اما در کل ریزش ممبر اجباری معمولاً بالاست، اما با بالا بردن کیفیت کانال می‌توان مقدار ریزش را به حداقل رساند بازدهی این نوع در حد متوسط است و خرید آن به صورت عمده می تواند بازدهی خوبی داشته باشد علی الخصوص برای کانال های فروشگاهی.
تعرفه برای کانال
1000 نفر ---------- 25 هزار تومن
2000 نفر ---------- 45 هزار تومن
3000 نفر ---------- 65 هزار تومن
4000 نفر ---------- 85 هزار تومن
تعرفه برای گروه
1000 نفر ---------- 30 هزار تومن
2000 نفر ---------- 55 هزار تومن
3000 نفر ---------- 80 هزار تومن
4000 نفر ---------- 105 هزار تومن
Buy now